Hepgor Mewngofnodi

Mewngofnodi

Caniatewch cwcis yn eich porwr Help gyda Caniatewch cwcis yn eich porwr

Ai dyma'ch tro cyntaf yma?

Canllawiau / Instructions

  • Type in your payroll number / Ysgrifennwch eich rhif cyflog
  • Type the password, which is; Croeso (only need to do this once)/ Ysgrifennwch y cyfrinair, sef: Croeso (ond angen gwneud hyn unwaith)
  • Click on login button / Cliciwch ar y botwm Mewngofnodi
  • You will be asked to set a personal password that will be used from this point onwards, please do so / Gofynir i chi osod cyfrinair personol a ddefnyddir o hyn ymlaen, gwnewch hynny

If you require assistance with access, email: e-ddysgu@gwynedd.llyw.cymru or call (01286) 679 079*

*Os hoffech gymorth gyda mynediad, e-bostiwch: e-ddysgu@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch (01286) 679 079*